Rovnováhu v lidském těle zajistí vitamíny

Lidé přirozeně tíhnou k jednoduchosti. Chceme, aby věci kolem nás byly jednoduché, snadné, průhledné, srozumitelné. Podstatou pokroku je snaha o zjednodušení, usnadnění. Často vyžadujeme srozumitelné schéma, odmítáme podrobnosti. Je to pochopitelné o to více, oč více informací jsme denně nuceni vnímat, bez ohledu na to, zda o ně stojíme, či nikoli. Nechci a nebudu zde činit, co sám nerad. Nemá smysl nudit podrobnostmi o lidském těle a jeho funkcích. Přesto však považuji za dobré, alespoň nastínit některé obecně platné principy, které nám mohou pomoci pochopit mnohé.

Třebaže to zní zvláštně, lidský organismus je třeba chápat jako nekonečný řetěz, či zašmodrchané klubko provázku. Leccos s lecčím souvisí a ať zatáhneme kdekoli, projeví se to často i jinde, než jsme čekali. Téměř nelze zaměřit se na jednu jedinou věc a nebrat v úvahu možné ostatní dopady.

Naše tělo - velikánská chemická továrna

Takto lze také chápat lidské tělo. Je až neuvěřitelné, jak složitý pochod na sebe navazujících chemických reakcí proběhne při tak banální záležitosti, jakou je třeba kýchnutí. A co teprve například zpěv, fyzická námaha, či čtení, nebo učení. Vše kolem nás je složeno z chemických prvků a molekul, které mají přesnou strukturu, ze které pak vyplývá i jejich účinek na lidský organismus. S tím souvisí i jeden z mýtů lidstva, že co nevyrobí továrna – co vznikne v přírodě – je zdravější. Je to nesmysl. Rostliny dokážou vyrobit tak nebezpečné chemikálie, že bych blízké setkání s nimi nepřál ani úhlavnímu nepříteli. Nic proti použití bylinných čajů a léčivých bylin v různých podobách. Avšak i zde platí, že doporučený dávkovací režim je dobré respektovat.

Rovnováha v lidském organismu

Koloidní minerály 300ml Příroda kolem nás je v rovnováze a každé odchýlení z ní vede k jevům, směřujícím k jejímu opětovnému nastolení. Lidé jsou součástí přírody a také

Vitamíny zajistí rovnováhu v našem těle

Vitamíny zajistí rovnováhu v našem těle

lidského těla se týká stav rovnováhy. Obyčejné hospodaření těla s vodou je nejbližší příklad tohoto jevu. Voda je pro nás životně důležitá a je zapotřebí ji mít dostatek. Pokud je příjem vody malý, ledviny vracejí vodu zpět do krevního oběhu, aby nedošlo k poškození funkcí těla z nedostatku vody. Přebytek vody vede k větší filtraci ledvin, vzniku většího objemu moči – tedy odpadní tekutiny. Pokud by toto tělo nebylo schopno zajistit, také by došlo k poškození tělesných funkcí, včetně rizika smrti. Vody, ale nejen jí musí mít organismus prostě „tak akorát“. Příkladů by se daly jmenovat desítky.
Rovnováha je nezbytnou podmínkou života. Vyvedení z rovnováhy spustí často celou kaskádu chemických reakcí (pochodů), jejichž dopady mohou být leckdy i velmi vážné. I tento princip je dobré mít na paměti. Tělo je a musí být v rovnováze a my mu v tom můžeme pomoci například tím, že mu dodáváme vitaminy a minerály.
Je toho ještě mnoho, o čem by bylo dobré se zmínit. Zmíněné principy však považují za zásadní. Jejich pochopení nám může pomoci při rozhodování o tom, co pro své zdraví budeme podnikat a jaký postup zvolíme při zajištění přísunu důležitých látek ať již při prevenci, nebo i léčbě našich onemocnění.

Comments are closed.